ПАМ'ЯТКА З ВИВЧЕННЯ СТАНУ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

ПАМ'ЯТКА З ВИВЧЕННЯ СТАНУ РОБОТИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

I.  Загальні відомості

1. Приміщення шкільної бібліотеки (кількість кімнат, ме­траж та його придатність; наявність абонемента й чи­тальної зали; наявність книгосховища).

2.Обладнання шкільної бібліотеки.

3.Години роботи бібліотеки.

4.Працівники (прізвище, освіта, стаж роботи тощо).

5. Характеристика школи (кількість класів, трудове навчання, його профіль).

6. Комплектування (використання коштів спонсорів, бюджету тощо; списання; передплата періодичних видань, бібліотечна техніка (за останні три роки)).

7.Облік книжкових фондів (інвентарні та сумарні книги, внесення в них актів списання).

8. Вилучення застарілої та зношеної літератури.

II. Організація книжкових фондів та каталогів

1.  Стан та характеристика книжкових фондів (кількісний та якісний склад фондів). Книгозабезпеченість літературою для позакласного читання за шкільною програмою кожно­го класу, кожної спеціальності з профілю навчання, для роботи в гуртках. Наявність рекомендованої літератури
для позакласного читання.

2.Організація книжкових фондів, їхня обробка. Відкри­тий доступ, тематичні полиці. Відокремлення книжкового фонду для окремих класів (1-4; 5-8; 9-11).

3.Організація каталогів. Наявність службових та читацьких систематичних каталогів, їхній стан, оформлення, відпо­відність книжковим фондам шкільної бібліотеки, систе­матичність роботи з ними, вилучення карток тощо.

4.Організація та оформлення рекомендаційних та тема­тичних карток, списків літератури для окремих класів, з окремих предметів шкільної програми, на актуальні питання тощо.

5. Виховання культури читання. Довідкова бібліографічна робота з учнями. Організація бібліотечних уроків, ство­рення факультативу з основ виховання культури читан­ня, бесіди.                                 

III. Робота з читачами-учнями

І»Стан залучення кожного класу до читання в шкільній бібліотеці.
2.Керівництво читанням учнів:       

а)      робота шкільної бібліотеки з національного виховання підростаючого покоління; завдання та зміст керівни­цтва читанням різних класів;

б)робота шкільної бібліотеки щодо засвоєння і погли­блення знань шкільної програми; допомога відстаючим учням, зв'язок з учителями-предметниками;

в)      пропаганда суспільно-політичної літератури та вихо­вання почуття громадянськості, патріотизму;

г)       робота з формування світогляду громадянина України;

д)       пропаганда літератури з питань перевірки (тема);
є) краєзнавча робота шкільної бібліотеки;

є) робота гуртків при бібліотеці.

3.Індивідуальна робота з учнями-читачами різного віку. Ро­бота з читацькими формулярами, аналіз читання за пев­ними темами. Читання за списками позакласного читання, планами. Робота зі щоденниками читача, відгуками, тощо.

4.Масові форми пропаганди книги. Зв'язок з проходженням програми, актуальність тематики, урахування вікових особливостей учнів. Різноманітність форм та методів про­ведення масових заходів.

5. Ефективність масових заходів. Наслідки масових заходів з індивідуального читання учнів.

6.Робота учнів у бібліотеці під час підготовки до державної атестації.

7.  Робота бібліотеки під час канікул та влітку.

8.Облік роботи шкільної бібліотеки. Наявність та система­тичність ведення «Щоденника роботи шкільної бібліоте­ки» (статистика книговидач, відвідування). Стан читаць­ких формулярів та їх ведення.

9.Робота з учителями, учнівськими організаціями школи, з батьками учнів.

10.Участь у педрадах та батьківських зборах.

11.Планування роботи, звітність шкільної бібліотеки.

12.Зв'язок з міською бібліотекою та методична і практична допомога шкільній бібліотеці з боку районної бібліотеки для дітей.

13.Накази та аналітичні матеріали.

14. Протоколи педрад, нарад, де розглядалися питання роботи шкільної бібліотеки.

Категорія: Мої статті | Додав: shkola1 (01.02.2013)
Переглядів: 1133 | Рейтинг: 3.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: