Протокол засідання педради №3
27.05.2016, 10:00

Червонокутська  загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів №1

Жашківської районної ради Черкаської області

 

  Протокол

засідання педагогічної  ради

 

26.05.2016                                                                                                                  № 3

 

Присутні члени педагогічної ради: Слабенко Н.В., Журавель В.М., Волкович В.М., Русаловська А.І., Ішуніна О.М., Архипенко А.В., Клименко С.В., Мартиненко С.С., Сандуленко О.І., Заславська Я.В., Мегей Л.І., Журавель В.М., Волощенко Н.П., Вдовіна Г.А., Волкович Т.В., Голоднюк Г.П., Кирилюк Ю.М.

Відсутні: Ромащук М.С., Затокова Т.А., Загребельна Я.П.

 

Голова засідання—Ішунін С.В.

Секретар—Гладишевська Г.М.

 

Порядок денний:

 

 1. Про виконання рішень  засідання педагогічної ради від 28.03.2016 року.
 2. Про стан гурткової роботи в школі.
 3. Про стан викладання фізичної культури в школі.
 4. Про стан роботи школи з питань запобігання  дитячому травматизму за ІІ семестр 2015/2016 навчального року.
 5. Про випуск учнів 11 класу зі школи та вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту та додатків до них.
 6. Про схвалення вибору однієї версії оригінал-макету підручника для 8 класу.
 7. Про погодження комплектування педагогічними кадрами школи на 2016/2017 навчальний рік.
 8. Про нагородження учнів 2-8 та 10 класів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»

 

 

СЛУХАЛИ:

 

директора школи Ішуніна С.В., який доповів про стан виконання рішень засідання педагогічної ради від 28.03.2016 року. Він зокрема відмітив, що всі питання минулого засідання педради виконані або знаходяться в стані виконання.

 

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Інформацію директора школи взяти до відома та керуватися нею.
 2. Посилити роботу з охорони прав дітей та їх соціального захисту.
 3. Посилити контроль за станом викладання предметів у початковій школі.

 

СЛУХАЛИ:

 

інформацію  заступника директора школи з навчально-виховної роботи Слабенко Н.В. «Про стан гурткової  роботи в школі».

Надія Василівна відмітила, що відповідно до плану роботи школи вивчався стан гурткової роботи в школі з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів.

В школі створено і працювали протягом року 6 гуртків. Всі гуртки оплачувалися від відділу освіти Жашківської райдержадміністрації.

      Керівниками гуртків були: Голоднюк Г.П.—4 гуртки: «Умілі руки», «Юні хіміки», «Рукоділля», «Політ фантазії»; Мегей Л.І.—1 гурток—«Фантазія»; Загребельна Я.П.—1 гурток—«Меридіан». Гуртки працювали з 01 жовтня 2015 року до кінця 2016 року.

В грудні педагог-організатор провела перевірку журналів гурткової роботи та планів гурткових занять.

В журналах гурткової роботи учителів Голоднюк Г.П., Мегей Л.І та Загребельної Я.П. чітко поставлена мета та завдання роботи гуртка, час та місце проведення, керівник гуртка, вказані відомості про членів гуртка, сплановано роботу, проставлено дати, ведеться облік відвідування учнями занять.

Керівник гуртка «Політ фантазії» Голоднюк Г.П. оформила план роботи гуртка у формі брошури. Також в кінці гурткового журналу він завела спеціальну сторінку «Висновки та зауваження до роботи гуртка».

Учителі Мегей Л.І. та Загребельна Я.П. оформили плани гуртків у формі папки.

У керівника гуртка «Юні хіміки» Голоднюк Г.П. проведено змістовний аналіз роботи гуртка за 2015/2016 навчальний рік, відмічені найактивніші учні.

Всі вчителі подали на перевірку журнали гурткової роботи.

За підсумками районних та обласних конкурсів, змагань високі показники мають гуртки: «Фантазія», керівник Мегей Л.І. та «Рукоділля», керівник Голоднюк Г.П.

 

УХВАЛИЛИ:

 

1. Всім керівникам гуртків:

1.1. Спланувати роботу гуртків і подати на затвердження до 31 серпня 2016  року.

1.2. Активно залучати учнів до участі в районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах.

1.3. Урізноманітнити форми роботи з учнями під час проведення занять гуртків.

1.4. Проводити підсумкові заняття в кінці кожного семестру в різних формах (КВК, конкурси, вікторини, змагання, семінари, конференції).

1.5. Оформлювати творчий звіт про роботу гуртка за рік з фотографіями.

 1. Педагогу – організатору:

2.1. Посилити роботу із залучення до гурткової роботи учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку.

2.2. Організувати проведення у формі фестивалю або виставки творчих звітів гуртків про роботу за рік.

 

СЛУХАЛИ:

 

     Інформацію директора школи Ішуніна С.В. «Про стан викладання та рівень

навчальних досягнень учнів з фізичної культури».

   Сергій Володимирович відмітив, що фізичне виховання дітей є важливим компонентом гуманітарного виховання, спрямоване на формування у них фізичного та морального здоров’я усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу і звички до самостійних занять фізичною культурою і спортом, набуття знань і вмінь здорового способу життя.

На виконання цих освітніх вимог в школі створено всі необхідні умови. Уроки фізичної культури проводяться на спортивному майданчику обладнаними: біговою доріжкою, смугою перешкод, волейбольною площадкою, снарядами для загально розвиваючих вправ: турніки, шведська стінка. Вся територія доглянута, бігові доріжки засипано відсівом. Спортивний зал відремонтований.

       Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю у квітні-травні 2015/2016  навчального року адміністрацією школи було проведено  дослідження, які сприяли визначенню ефективності стану викладання

 

фізичною культури, дотримання вимог Держстандарту, проведення позакласних спортивно-масових заходів, дотримання норм безпеки під час занять фізкультурно-оздоровчого спрямування, ведення шкільної документації учителями фізкультури, здійснено прийом контрольних нормативів, які визначили рівень фізичної активності школярів 5-11 класів.

Уроки у школі викладають такі  спеціалісти:

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові вчителя

Категорія

Педстаж

Навантаження

1.

Волкович Віктор Майєвич

Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

35 років

24 години

 

Уроки фізичної культури проводяться згідно з навчальним планом, програмами та затвердженими календарними планами. Всі заняття проводяться в спортивному залі, або на спортивному майданчику. На урок вчителі та учні з’являються  лише у спортивному одязі і взутті, дотримуються санітарно-гігієнічних умов. Уроки вчителем проводяться згідно календарних планів. Всі етапи уроків продумуються і взаємопов’язуються відповідно до поставленої мети.

Вчитель володіє спортивною термінологією, команди подаються чітко, впевнено, наполегливо. В підготовчу частину Волкович В.М. включає стройові вправи, а також загальнорозвиваючі до складу яких входять вправи, які направлені на підготовку до основної частини. Під час виконання їх вчитель слідкує за правильністю та чіткістю виконання, періодичністю та зміною навантаження. Невід’ємною частиною є дихальні вправи, а для старшокласників замір частоти серцебиття. Підводиться підсумок проведеної роботи.

В основну частину Віктор Майєвич включає теоретичний матеріал, а також ознайомлення з технікою виконання та відпрацювання досконалого виконання того чи іншого завдання.

Вчитель намагається спланувати роботу на уроці таким чином, щоб учні були в міру навантажені, один вид роботи переходив в інший, при цьому використовуються колективні та групові методи роботи, фронтальний та поточний, а також, індивідуальна робота з учнями. Діти налаштовані на працю, бо вчитель вмотивовує позитивну спортивну діяльність, вказує на можливі помилки, наголошує на дотриманні  правил з ТБ. Для цього перед вивченням нової теми він проводить інструктаж з відповідними записами до журналів з ТБ.

Вчителі-класоводи, опираючись на вікові та анатомо-фізіологічні особливості школярів цього віку підбирають цікаві ігрові моменти : «Естафети», ігри народні, ігри на увагу та розвиток пам’яті, спостережливість. Цим самим здійснюють взаємозв’язок з іншими предметами. Вчителі протягом всього уроку володіють класом, спостерігають і керують роботою учнів, надають відповідну допомогу.

У кожного з викладачів є спеціальний журнал де ведеться облік поточних балів, здача нормативів і комплексів, відвідування учнями занять. У цьому журналі також ведеться облік дітей звільнених чи зарахованих до спецгруп. На початок навчального року, згідно з наказом по школі, звільнено від занять фізичною культурою     учнів, а     зараховано до спецгрупи.    

Для контролю були взяті нормативи з силової підготовки (згинання розгинання рук в упорі лежачи) та спритності (човниковий біг 4х9 м). Моніторинг навчальних досягнень учнів  дозволяє стверджувати, що понад 75 % учнів 5-11 класів виявили достатній та високий рівень навчальних досягнень з фізичної культури, в 2014/2015 навчальному році цей показник був 73%.

 Перевірка виконань нормативу „Човниковий біг 4х9 м” учнів 5-11 класів показала, що від 75-100% з них виявили достатній та високий рівень навчальних досягнень з фізичної культури.

Перевірка виконань нормативу „Згинання розгинання рук в упорі лежачи” учнів 5-11  класів показала, що кращих результатів досягли учні 11 класу (юнаки) 100 % з них виявили достатній та високий рівень навчальних досягнень з фізичної культури.  

 Аналіз відвіданих уроків показав, що вчитель фізичної культури Волкович В.М., а також класоводи 1 - 4 класів в цілому добре володіють методикою викладання предмета, мають хороший контакт з дітьми, використовують на уроках різні форми і методи навчання, спрямовують діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу. На уроках вчителі здійснюють індивідуальний підхід до учнів враховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, нахилів та здібностей учнів.

         На кожній з частин уроку: підготовчій, основній і заключній учителі диференціюють навантаження і обсяг фізичних зусиль для кожного учня. Проводять індивідуальну додаткову роботу та відпрацювання за чітким виконанням елементів вправ, ще не засвоєних окремими учнями в групах.

 Учителі постійно контролюють навантаження учнів під час уроку. Причому, достатньо уваги приділяють умінню учнів здійснювати самоконтроль за своїм організмом (вимірювання пульсу до і після навантаження, правильність дихання, тощо). У своїй діяльності учителі враховують оздоровчу роль фізичної культури, тому намагаються постійно контролювати стан учнів під час уроку.  Велику стурбованість у адміністрації школи викликають деякі вправи, що виконуються учнями під час розминки, виконання загальноукріплюючих вправ, нормативів, що носять травматичний характер, а то й зашкоджують слабкому здоров’ю дітей. Це особливо стосується бігу на короткі та довгі дистанції, рухові розминки, особливо під час руху назад тощо. Значна робота проводиться у позаурочний та канікулярний час. Відбувається шкільна спартакіада з різних видів спорту, учні школи беруть участь у районних  змаганнях.   Стали традиційними  Дні здоров’я, спортивні свята та змагання: „Олімпійці серед нас”,  „Веселі старти”, „Разом дружня сімейка”, „Спорт любити – сильним бути”, «Козацькі забави». 

Календарне планування педагогами складено відповідно до дії чинних програм. Систематично ведеться поурочне планування.  У 5-9 класах варіативні модулі вивчаються з урахуванням побажань учнів.

       Учителі  ознайомлені з критеріями оцінювання знань, умінь, і навичок учнів, доводять ці критерії до їх відома. Необхідну інформацію щодо критеріїв оцінювання школярі можуть почерпнути з інформаційного  кутка у спортивних залах. Вчителі  знайомлять учнів  з тривалістю вивчення теми та формою проведення тематичного оцінювання.

Вчителі ведуть класні журнали згідно «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11класів загальноосвітніх навчальних закладів», „Вимог щодо ведення класних журналів в 1-4 класах ЗНЗ”, дотримуються єдиних вимог щодо ведення тематичного обліку навчальних досягнень школярів.

  Разом з тим, вчителі фізичної культури не в повному обсязі виконують вимоги пояснювальної записки програми: плани-конспекти уроків повинні складатися на кожний клас окремо з урахуванням специфіки класних колективів. Учителями фізкультури не проводиться робота з учнями спецмедгрупи, які не задіяні на уроці та перебувають без спортивної форми. На відвіданих уроках  не були доведені учням початкової школи теоретико-методичні знання (вони повинні бути на кожному уроці). Не всі вчителі школи під час уроків проводять фізкультхвилинки.

 Для всіх учителів, обов’язковим повинна стати система домашніх завдань.

        Загалом робота з фізичного виховання у школі відбувається на задовільному рівні.

 

 УХВАЛИЛИ:

 

1. Вчителю фізичної культури Волковичу В.М., класоводам початкових класів:

1.1. Здійснювати індивідуальну роботу на уроках з учнями, особливу увагу звертати на слабких дітей, постійно контролювати стан їхнього здоров’я.

1.2. Виключити з планів виконання травмонебезпечних вправ, або замінити їх на інші.

1.3. Зосередити увагу на роботі зі спецмедгрупою, учні якої повинні обов’язково перебувати на уроці у спортивному одязі та взутті, та виконувати загальноукріплюючі вправи разом з класом.

1.4. Систематично контролювати дотримання правил безпеки життєдіяльності на уроках фізкультури, вести облік інструктажів, поновлювати інструкції, вчасно повідомляти про факти травмування учнів на уроках та позакласних заходах.

1.5. Продовжити роботу з талановитими учнями, залучаючи їх до збірних команд школи, району для участі в спортивних змаганнях, тренувань в ДЮСШ.

2. Адміністрації школи:

2.1. Посилити контроль за проведенням уроків  фізичного виховання в початковій школі та  проведенням позакласних заходів.

2.2. Посилити пропаганду здорового способу життя серед учнів, учителів та батьківського колективу шляхом проведення батьківських лекторіїв, класних учнівських та батьківських зборів.

 

СЛУХАЛИ:

 

     інформацію заступника директора з навчально-виховної роботи Слабенко Н.В., про стан роботи школи з питань запобігання  дитячому травматизму за ІІ семестр 2015/2016 навчального року.

Надія Василівна відмітила, що  з метою попередження дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, під час канікул і оздоровчої кампанії влітку, вдосконалення роботи навчального закладу щодо виконання Законів України «Про освіту», «Про впровадження організації екскурсій, подорожей та поїздок учнів» на підставі вико­нання Комплексної програми з профілактики дитячого травматизму  в Червонокутській  ЗОШ І- ІІІ ступенів №1 проводиться така робота:                                   

            1.    Здійснюється викладання предмета «Основи здоров'я» (1 — 9 кл.). Зміст  предмету «Основи здоров'я» поши­рений за рахунок бесід, безпосередньо націлений на теми безпеки, що оточують людину у сучасному світі: безпека дорожнього руху, безпека в побуті, екологічна безпека, соціальна безпека.

Основна мета курсу — формування правильної позиції людини щодо власної безпеки, підготовка до дій у небезпечних ситуаціях.

Двічі на місяць в навчальному закладі проводяться тижні профілактики дитячого травматизму: один тиждень класні керівники на виховних годинах проводять бесіди з вивчення правил дорожнього руху; другий тиждень — бесіди з профілактики дитячого травматизму за темами: «Запобігання дитячого травматиз­му», «Вогнепальна зброя», «Правила поведінки на воді», «По­передження отруєнь дітей», «Правила безпеки при користуванні газом», «Поведінка дітей при користуванні джерелами електроструму».

Ця робота фіксується в класних журналах на відповідних сторінках. Обов'язковим є проведення  бесід з учнями  (фіксується в журналі в розділі «Облік проведення бесід , інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»).

В навчальному закладі проводяться додаткові бесіди за фактами нещасних     випад­ків з учнями району та області.

2. Питання стану роботи з запобігання дитячого травматизму постійно розглядаються та аналізуються на:                                                                           

 •  Засіданні педагогічної ради;
 • Нарадах при директору.

3. В останні два дні навчання кожного семестру  в навчальному закладі проводяться  виховні години з безпеки життєдіяльності та бесіди з усіх видів дитячого травматизму; заповнюються пам'ятки на канікули під підпис.

 1. Проведено по класах  бесіди щодо попередження дитячого травматизму при поїздках на автобусі під час навчальних екскурсій та навчальної практики.

    Дана система роботи з учнями навчального закладу дала позитивний результат:  за останні 3 роки випадків травмування учнів в навчальному закладі не було.

   

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Заступнику директора школи з виховної  роботи  Слабенко Н.В.  у 2016/2017 навчальному році:

            1.1. Організувати дні безпеки — останні дні семестру проводити комплексні профілактичні бесіди з учнями з метою попередження дитячого травматизму. Особливу увагу приділити попередженню дорожньо-транспортного травматизму, дотриманню правил протипожежної безпеки, поведінки біля водойм,  от­руєнню ягодами та грибами, про поведінку на залізниці, на окружній дорозі, на будівельних майданчиках, про гру на деревах, дахах будинків та укриттів.

                        1.2. Привести в належний стан документацію, що стосується профілак­тики та попередження дитячого травматизму.

 1. Класним керівникам  та класоводам у 2016/2017 навчальному році:

                       2.1. Організувати індивідуальні бесіди щодо попередження дитячого травматизму в зимовий період з дітьми, схильних до девіантної поведінки та їх батьками (під підпис).          2.2.Оформити листи-звернення до батьків.

            2.3. Провести під час проведення  тижня  безпеки життєдіяльності  додаткові бесіди з таких питань:

 • «Не грай на залізничному полотні та пероні»;
 • «Не ходи на будівельні майданчики»;     
 • «Не порушуй правил особистих гігієнічних навичок»;
 • «Не порушуй правил поведінки в метро, електричці»;
 • «Пам'ятай! Ліфт — не іграшка»;   
 • «Не чіпай бродячих собак та кішок»;      
 • «Чи можна гратися з гострими предметами?»;
 • «Не грайся біля електромереж».

2.4. Під час навчальних екскурсій та навчальної практики головну ува­гу приділити питанням охорони здоров'я учнів та питанням по­передженню дитячого травматизму та техніці безпеки, проведенню профілактичних бесід.

 

СЛУХАЛИ:

 

    класного керівника 11 класу Голоднюк Г.П. з питання випуску учнів 11 класу зі школи та вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту та додатків до них. Ганна Петрівна доповіла, що всі учні 11 класу склали державну підсумкову атестацію та не мають  заборгованості з предметів навчального плану і згідно з Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до наступного класу можуть бути випущені зі школи.

 

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Випустити зі школи та вручити атестати звичайного зразка і додатки до них наступним учням 11 класу:
  1. Гнеушу Володимиру Миколайовичу
  2. Гришку Святославу Олександровичу
  3. Кловак Катерині Олександрівні
  4. Крамару Дмитрію Олеговичу
  5. Красноголовцю Андрію Олександровичу
  6. Ромащук Наталії Сергіївні
  7. Скляренко Наталії Олександрівні
  8. Сологубу Віталію Олеговичу
  9. Хоменку Олександру Олександровичу
 2. Вручення атестатів та додатків до них провести під час Випускного вечора 29 травня 2016 року.

 

СЛУХАЛИ:

 

    бібліотекаря школи Загребельну Я.П. щодо схвалення вибору однієї версії оригінал-макету підручника для 8 класу. Яніна Петрівна доповіла, що всі вчителі, які будуть проводити навчання з інваріантної складової у 2016/2017 навчальному році у 8 класі, ознайомилися з електронними версіями оригінал-макет підручників, що розміщені в репозитарії цифрового навчального контенту (далі—Репозитарій) та надали пропозиції директору школи для прийняття рішення щодо вибору підручників з кожного навчального предмета.

 

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Погодити вибір вчителями-предметниками оригінал-макетів підручників для 8 класу.
 2. Рекомендувати директору школи при замовленні підручників для 8 класу взяти до уваги вибір вчителів-предметників.

 

СЛУХАЛИ:

 

   директора школи Ішуніна С.В., який ознайомив присутніх членів педагогічної ради з комплектуванням педагогічними кадрами школи на 2016/2017 навчальний рік.

 

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Погодити комплектування педагогічними кадрами школи на 2016/2017 навчальний рік.
 2. Директору школи ознайомити всіх членів педколективу з попереднім навантаження на 2016/2017 навчальний рік під особистий підпис.

 

СЛУХАЛИ:

 

класних керівників 2-8 та 10 класу, які ознайомили присутніх з результатами навчальних досягнень учнів, що претендують на нагородження Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

 

УХВАЛИЛИ:

 

 1. Нагородити Похвальним листом  «За високі досягнення у навчанні» наступних учнів школи:
  1. Постолюка Дмитрія Олеговича, учня 2 класу;
  2. Ішуніна Тимофія Сергійовича, учня 3 класу;
  3. Музику Діану Володимирівну, ученицю 3 класу;
  4. Демченко Анастасію Анатоліївну, ученицю 4 класу;
  5. Бухенську Дарину Володимирівну, ученицю 6 класу;
  6. Демянчук Аліну Олександрівну, ученицю 7 класу;
  7. Лисенко Ольгу Сергіївну, ученицю 10 класу.
 2. Нагородження  провести під свята «Останнього дзвінка» 27 травня 2016 року.

Голова  засідання                                     С.В.Ішунін

Секретар                                       Г.М.Гладишевська

Категорія: Мої файли | Додав: shkola1
Переглядів: 4893 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: