Затверджую

директор  школи_____________С.В.Ішунін

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

Червонокутської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  №1 Жашківської районної ради  Черкаської  області з виконання  загальнодержавної програми  забезпечення  профілактики ВІЛ-інфекцій, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих ї хворих на СНІД на 2009-2013 роки

 

№з/п

ЗАХОДИ

Термін виконання

1.

Організаційні заходи.

 

1.1.

Участь в роботі  координаційної ради райдержадміністрації  з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфікування  та інших соціально-небезпечних хвороб серед учнівської  молоді.

Педколектив.

Постійно.

 

1.2.

Забезпечити контроль за виконаннями програми  педколективом, з питань проведення профілактичної роботи з дітьми і учнівською молоддю.

Адміністрація. Постійно

1.3.

Контролювати дотримання законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин щодо подолання ВІЛ-інфікованих, забезпечити застосування  методик профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на робочих місцях, а також подолання проявів  дискримінації у сфері трудових відносин.

Адміністрація. Постійно  

 

1.4.

Забезпечити виконання нормативно-правових документів щодо  формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Педколектив. Постійно  

1.5.

 Створити  кабінет основ здоров’я та профілактичний куточок в школі.

Адміністрація.   2010-2013 роки

2.

Проведення моніторингу та оцінки ефективності заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

 

2013рік. Медична  сестра

2.1

Проводити моніторинг стану виконання  Програми .

Медсестра. Щорічно

 

2.2.

Здійснювати контроль і надавати звітність щодо впровадження програм формування  здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфікування (за національним показником № 11 «Відсоток загальноосвітніх закладів, які мають підготовлених вчителів за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції»; за галузевими показниками: № 11.1 «Кількість педагогів, підготовлених за методикою розвитку життєвих навичок,  сприятливих для безпеки, здоров’я і розвитку учнів», № 11.2 «Відсоток учнів ЗНЗ і ПТНЗ, забезпечених навчально-методичними матеріалами і охоплених навчанням за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і  профілактики ВІЛ-інфекції».  

Адміністрація. 2010-2013 роки

 

3.

Здійснення заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

 

3.1

Забезпечити  участь педагогічних працівників у семінарах-тренінгах з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу («Школа проти СНІДу») і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів.

Заступник з НВР Слабенко Н.В.  2010-2013 роки

3.2.

Здійснювати профілактику ВІЛ-інфекції шляхом пропаганди здорового способу життя серед молоді, проводити інформаційно-просвітницькі заходи  з профілактики ВІЛ-інфекції, що ґрунтуються на принципах поваги прав та гідності людини і пропагують здоровий спосіб життя, традиційні духовні, морально-етичні та культурні цінності і відповідальну поведінку.

Медсестра. Класні керівники. 2010-2013 роки

3.3.

Запровадити у  школі факультативний курс для молоді з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу («Школа проти СНІДу»).

 

Адміністрація. 2010-2013 роки

3.4.

Забезпечити викладання предмета «Основи здоров’я», факультативного курсу «Школа проти СНІДу»  та інших профілактичних програм вчителями, які  пройшли навчання за методикою розвитку життєвих навичок (ООЖН) і мають відповідний документ. 

Адміністрація. 2010-2013 роки

3.5.

Сприяти формуванню толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей.

Педколектив. Медична сестра.     2010-2013 роки

 

Розробила заходи

Педагог-організатор                      Сандуленко О.І.