Про процедуру проведення атестації

педагогічних працівників    

 

         21.03.2011 атестаційна комісія  при Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації відповідно до п. 6.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, затвердила зразки:

бюлетенів для таємного голосування;

відомості про ознайомлення педагогічних працівників  з рішенням атестаційної комісії;

відомості про отримання атестаційних листів;

атестаційного листа (рекомендація).

Надсилаємо означені зразки згідно з додатком.

Привертаємо увагу голів атестаційних комісій до такого:

1.                           У разі, якщо педагогічний працівник викладає 2 і більше предметів, в атестаційний лист у графу посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді  обов’язково  вносяться всі предмети, наприклад: учитель хімії, біології, географії; учитель математики, фізики, інформатики; вихователь, учитель української мови і літератури. Необхідною умовою при цьому є обов’язкове підвищення кваліфікації з тих навчальних дисциплін, які педагогічний працівник викладає.

2.                           У разі суміщення посад: педагог-організатор і вчитель, соціальний педагог і вчитель, вихователь і вчитель – дозволяється оформляти один атестаційний лист, якщо педагогічний працівник має однаковий рівень професійної майстерності, результативності та якості роботи і як педагог-організатор, і як учитель, тобто йому присвоюється однакова кваліфікаційна категорія.

3.                           У разі, якщо педагогічний працівник не з'явився на засідання атестаційної комісії, питання щодо його атестації необхідно розглядати повторно. Лише у випадку підтвердженої хвороби (довготривале або стаціонарне лікування) за рішенням атестаційної комісії, яке оформляється протоколом, атестація може проводитися за відсутності педагогічного працівника.

4.                           Фахівцям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (випускникам ВНЗ), встановлюється 9 тарифний розряд, що відповідає кваліфікаційній категорії «спеціаліст». За рішенням атестаційної комісії (п.4.3, 4.8) таким фахівцям може присвоюватися наступна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії».

5.                           Категорично забороняється вимагати від педагогічних працівників папки, матеріали атестації тощо, крім випадків, передбачених пунктом 5.2 Типового положення.

6.                           Спецвипуск журналу «Баланс-бюджет» від 21 березня 2011 року присвячений питанням порядку проведення атестації педагогічних працівників за новим Типовим положенням.

 

Додаток: на 5 арк.

 

 

 

Начальник

Головного управління                                                                       І.Д.Шарапа