Виписка  з  протоколу   № 4

                              засідання   атестаційної комісії 

                                    від  28  березня 2011 року

 

 

 

Слухали: голову атестаційної комісії школи Ішуніна С.В., який ознайомив членів атестаційної комісії з матеріалами атестації та атестаційними листами, вчителів, що атестувалися. Звернув увагу присутніх  на вимоги нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників, одним із яких є обов’язковість проходження підвищення кваліфікації (п.1.7) та на те, що всі вчителі школи були  ознайомлені з  новим Типовим положенням про атестацію  педагогічних працівників.

 

Виступили:  Волкович В.М., Слабенко Н.В., які  доповнили  виступ  директора школи та звернули увагу, що Хромов М.І. не проходив курсову перепідготовку протягом останніх 5-ти  років.

 

Ухвалили:

Атестувати вчителя початкових класів Іванову Тетяну Василівну на  відповідність займаній посаді  та на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії». «За»—6 (шість); «проти»—0 (нуль); «утрималось»—0 (нуль).

2. Атестувати вчителя біології Іванова Івана  Івановича  на  відповідність займаній посаді та у зв’язку з тим, що він  не  проходив протягом останніх 5-ти років підвищення  кваліфікації (остання  перепідготовка була у 2004 році), присвоїти йому кваліфікаційну категорію «спеціаліст   другої  категорії»

«За»—6 (шість); «проти»—0 (нуль); «утрималось»—0 (нуль).

 

 

 

                Голова атестаційної  комісії                              

                Секретар                                                              

                Члени атестаційної комісії: