Атестаційний лист МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 1.Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________________________________ 2.Рік народження__________ 3. Освіта_______________________________________________________ 4.Спеціальність за дипломом_______________________________________________________________ 5.Стаж безпосередньої педагогічної роботи___________________________________________________ 6.Місце роботи____________________________________________________________________________ 7.Посада__________________________________________________________________________________ 8.Державні нагороди , звання_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9.Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням______ _________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 10.Результати попередньої атестації_________________________________________________________ 11.Характеристика якості виконання посадових обов’язків , результативності навчально-виховної Роботи, загальної і професійної культури адміністрацією установи_____________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Керівник установи_____________________ __________________________ (прізвище, ініціали) (підпис) 12. Оцінка професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей:_____________________ а) педагогічною радою_____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Голова педагогічної ради _______________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) б) Батьками, учнями_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Голова ради установи _______________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) в) Методичним об’єднанням (асоціацією)____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Голова методичного об’єднання (асоціації _______________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) І. Рішення атестаційної комісії ____________________________________________________________ (найменування установи, органу освіти) __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Голова атестаційної комісії _______________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Секретар атестаційної комісії_______________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) М.П. «___» ____________ 200__р ІІ. Рішення атестаційної комісії (яка встановлює категорію «спеціаліст вищої категорії) ____________________________________________________________ (найменування установи, органу освіти) Атестаційна комісія вирішила______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Голова атестаційної комісії _______________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Секретар атестаційної комісії_______________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) М.П. «___» ____________ 200__р І. Рішення атестаційної комісії ____________________________________________________________ (найменування установи, органу освіти) __________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Голова атестаційної комісії _______________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) Секретар атестаційної комісії_______________________ _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) М.П. «___» ____________ 200__р