Протокол засідання педради №5
14.06.2016, 09:41

Червонокутська  загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів №1

Жашківської районної ради Черкаської області

 

  Протокол

засідання педагогічної  ради

 

13.06.2016                                                                                                                  № 5

 

Присутні члени педагогічної ради: Слабенко Н.В., Журавель В.М., Волкович В.М., Русаловська А.І., Ішуніна О.М., Архипенко А.В., Клименко С.В., Мартиненко С.С., Мегей Л.І., Журавель В.М., Волощенко Н.П., Вдовіна Г.А., Волкович Т.В., Голоднюк Г.П., Кирилюк Ю.М.

Відсутні: Затокова Т.А., Заславська Я.В., Сандуленко О.І.

 

Голова засідання—Ішунін С.В.

Секретар—Гладишевська Г.М.

 

Порядок денний:

 

  1. Про переведення учнів 5—8 та 10  класів у наступні.
  2. Про стан виконання навчальних планів та програм у 2015/2016 навчальному році.

 

 

СЛУХАЛИ:

 

   інформацію  класних керівників 5—8  та  10  класів про успішність учнів вищеозначених класів та виконання ними  навчальних планів  і програм. Вони доповіли, що всі учні 5—8 та 10   класів успішно завершили навчання.  Класні  керівники відмітили, що всі учні 5—8 та  10  класів можуть бути переведені до наступних.

 

УХВАЛИЛИ:

 

  1. Перевести  всіх учнів 5-го класу (за списком) до 6-го класу.
  2. Перевести  всіх учнів 6-го класу (за списком) до 7-го класу.
  3. Перевести  всіх учнів 7-го класу (за списком) до 8-го класу.
  4. Перевести  всіх учнів 8-го класу (за списком) до 9-го класу.
  5. Перевести  всіх учнів 10-го класу (за списком) до 11-го класу.

 

СЛУХАЛИ:

 

         заступника директора з навчально-виховної роботи Слабенко Н.В.  про стан виконання навчальних планів та програм у 2015/2016 навчальному році. Вона відмітила, що навчальний процес у школі організований відповідно до робочого навчального плану школи. Згідно нього навчання у І семестрі  тривало з 01 вересня по 25 грудня 2015 року. У ІІ семестрі – з 11 січня по 27 травня 2016 року.

На початку вересня та січня адміністрацією школи згідно з планом внутрішкільного контролю було перевірено й погоджено календарні плани вчителів, до уваги бралася загальна кількість уроків, кількість контрольних, практичних та лабораторних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання.

Згідно з річним планом роботи школи та пла­ном контролю за якістю навчально-виховної роботи, з метою виявлення стану виконання навчальних програм в травні  2016 року було проведено співбесіди адміністрації  школи з вчителями, перевірка навчальної документації, класних журналів, календарних та поурочних планів, зошитів для контрольних, практичних та лабораторних робіт з метою з’ясування рівня виконання навчальних програм та планів.

Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність виконання  навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми і запис виконання його в класному журналі, проведення передбаченого мінімуму контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів, екскурсій, уроків позакласного читання та розвитку мовлення, обов’язкових практичних робіт  з фізики, хімії, біології, використання міжпредметних зв’язків.

 Питаннями виконання навчальних програм адміністрація школи цікавиться також під час відвідування уроків, визначаючи в процесі аналізу уроків послідовність і якість виконання програм.

Проведена перевірка показала, що навчальні плани і програми за 2015/2016 навчальний рік з усіх предметів інваріантної та варіативної частини навчального плану виконано.

Вчителі здійснюють своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних робіт. Під час відвідування уроків обов’язково зверталась увага на відповідність теми уроку календарному плану вчителя, на планування вчителем матеріалу і його відображення на уроці.

Навчальний матеріал вивчався послідовно, витримана кількість годин, визначених програмою на кожен предмет (відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню), вчителями раціонально розподілялись години на вивчення окремих питань теми. Цілеспрямовано використовувались години, відведені на узагальнення і повторення матеріалу.

 Записи у класних журналах відповідають навчальним програмам  і календарному плануванню.

Уроки вчителів, що хворіли, проходили курси підвищення кваліфікації  заміняли вчителі відповідної кваліфікації тому розбіжності у кількості навчальних годин немає.

Учителі початкових класів провели необхідну кількість контрольних робіт, видів перевірки з української мови та математики відповідно до вимог навчальних програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08. 2008 року № 755. З лютого 2014 року вчителі 1-2 класів використовували Інструктивно – методичні матеріали щодо контролю та оцінювання учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 №1/9-74. Ведення класних журналів,  вчителями початкових класів, відповідають вимогам інструктивно методичного листа Міністерства освіти і науки України  від 11.09.07 № 1/9-532 “Вимоги до ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів”.

Дотримувалися вимог програми при написанні контрольних робіт, творів, переказів, проведення уроків зв’язного мовлення, уроків з літератури  рідного краю вчителі української мови та літератури. Вони проводили оцінювання навичок мовленнєвої діяльності, говоріння, читання згідно вимог навчальної програми з української мови.

Учителі англійської мови провели контрольні перевірки навичок письма, говоріння, читання, аудіювання у кінці семестру.

Під час перевірки виконання навчальних програм встановлено, що вчителі математики, фізики, хімії, біології, географії дотримуються вимог Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України № 119-529 від 27.12.2000 р. “Орієнтовані вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11-х класах”.

Учителі математики провели тематичні контрольні роботи відповідно до вимог програми з математики.

Учителі фізики, географії, біології, хімії, інформатики виконали передбачену програмою кількість практичних, лабораторних, контрольних робіт, дотримуються вимог щодо проведення інструктажів із техніки безпеки, про що робляться  записи в графі «Зміст уроку».   

З усіх предметів здійснюється тематичне оцінювання навчальних досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних оцінок  відповідає вимогам навчальних програм.

На початку вересня, січня навчального року, згідно з планом внутрішнього контролю, адміністрацією школи було перевірено календарні плани вчителів-предметників: до уваги бралися загальна кількість уроків, кількість тематичних оцінок, контрольних, лабораторних, практичних робіт та екскурсій.

З метою недопущення перевтоми учнів контрольні роботи проводилися згідно графіка затвердженого заступником директора школи з навчальної роботи.

Учителі основної і старшої школи при оформленні класних журналів 5-11 класів дотримувалися вимог Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 498.

 

УХВАЛИЛИ:

 

1. Вважати виконаними навчальні програми і плани з усіх предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану школи в 2015/2016 навчальному році.

  1. Керівникам методичних об’єднань:

2.1. Додатково опрацювати нормативні документи щодо оформлення  у класних журналах записів  семестрового та  річного оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

Вересень 2016 року

 

3.  Учителям школи:

3.1. При плануванні роботи на 2016/2017 навчальний рік, дотримуватися вимог навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України.

Постійно

 

3.2. Ретельно   спланувати  корекційну та індивідуальну роботу у 2016/2017 навчальному році для підвищення результативності та якості знань.

 

Вересень 2016 року

 

4. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Слабенко Н.В.:

4.1.  З метою недопущення перевантаження учнів, на початку 2016/2016 навчального року скласти графік контрольних робіт і контролювати його дотримання вчителями школи.

Постійно

 

4.2. Продовжувати контроль за заміною уроків та виконанню програм.

 

Постійно

 

4.3.Перевіряти оптимальність календарно-тематичних планів вчителів, у разі необхідності – надавати допомогу вчителям у корекції планів.

 

Постійно

 

4.4. Під час здійснення внутрішкільного контролю за навчально-виховним процесом аналізувати питання якості виконання навчальних програм і робочих навчальних планів.

Постійно

 

4.5. Виробити єдині вимоги до оформлення календарно-тематичних планів вчителів і дотримуватися їх виконання.

 

Вересень 2016 року

 

 

 

 

  

Голова  засідання                                     С.В.Ішунін

 

Секретар                                       Г.М.Гладишевська

Категорія: Мої файли | Додав: shkola1
Переглядів: 1397 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: